Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij (Saled) u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Hieronder vermelden wij Saled als ´wij´, ´ons´, ´onze´.

Gepubliceerd op: 25 mei 2018

INHOUD:
1. Privacybeleid
2. Gebruik van persoonsgegevens
3. Verstrekking aan derden
4. Profilering en cookies
5. Beveiligen en bewaren
6. Websites van derden
7. Minderjarigen
8. Wijzigingen in deze privacyverklaring
9. Inzage en wijzigen van jouw gegevens
10. Autoriteit Persoonsgegevens
11. Inwerkingtreding

1. Privacybeleid
Via onze website bieden wij allerlei diensten aan klanten en niet-klanten. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
• duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• Wij uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
• Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
• Uw rechten respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Telefoon: 033 299 07 35
E-mail: in**@sa***.nl

2. Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter, bijvoorbeeld persoonsgegevens. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u op onze website kiest. Zo verwerken wij uw CV, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer u online bij ons solliciteert en spelen de gegevens over afname van diensten pas een rol wanneer u zich aanmeld voor een nieuwsbrief.
Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
• naam
• bedrijfsgegevens
• CV
• e-mailadres
• informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in ons contactformulier
• motivatiebrief
• naam
• NAW-gegevens
• gegevens over uw samenwerking met ons
• technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites
• telefoonnummer

Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):
• om uw aanvraag te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
• om uw sollicitatie te verwerken;
• om te weten te komen welke onderwerpen spelen en zo te bepalen welke producten of diensten wij gaan verbeteren of controleren;
• om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
• om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses (zie ook het kopje profilering);
• om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
• om onze websites te verbeteren.

3. Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

4. Profilering en cookies
Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit uw account en uw aankopen in onze webshop) met elkaar, om u de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die u hebt achtergelaten op, of via een van de website van ons.

Door uw gegevens te combineren, van onze website van, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content tonen, die aansluiten bij uw interesses en aankoopgeschiedenis. Ook onze nieuwsbrief kunnen wij op deze manier voor u personaliseren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere informatie verstrekken. Zo wordt er voorkomen dat u content of aanbiedingen te zien krijgt, die voor u minder interessant zijn.

Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies. Lees meer over cookies in ons cookiebeleid.

5. Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd zijn en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

6. Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

7. Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

9. Inzage en wijzigingen van jouw gegevens
Als u een account heeft kunt u daarop inloggen om uw gegevens in te zien en te wijzingen. U kunt ook contact opnemen met ons via het contactformulier op onze website.

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie, uw BSN en pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

10. Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

[fc id='2'][/fc]